Về chúng tôi Chính sách quản lý chất lượng, môi trường, sức khỏe và an toàn

I. Phương châm quản lý chất lượng

ST giữ vững chính sách chất lượng phục vụ khách hàng với lý tưởng『Theo đuổi sự nổi bật, tinh thần sáng tạo』và 『Tinh tiến hệ thống sản xuất, nâng cao sức sản xuất, nâng cao chất lượng, giảm giá thành, rút ngắn thời gian giao hàng, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu của khách hàng, không ngừng nâng cao tính hiệu quả của hệ thống quản lý, làm cho khách hàng hài lòng』

II. Chính sách sức khỏe, an toàn và môi trường


  1. Liên tục cung cấp giáo dục, trao đổi và nhận thức liên quan đến vệ sinh an toàn nghề nghiêp và môi trường tốt nhất
  2. Luôn tuân thể quy định pháp luật và pháp quy về môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiêp và các quy định yêu cầu về pháp luật, luôn giữ vững giảm thấp tiêu hao nguồn năng lượng
  3. Luôn giữ vững việc thực hiện thu hồi phân loại chất thải, luôn thực hiện các hạng mục phương án cải thiện môi trường, đồng thời ngăn ngừa ô nhiễm môi trường
  4. Tuân thủ pháp quy, giảm thấp rủi ro, cải thiện công tác môi trường, giảm thấp tai nạn lao động, ngăn ngừa là chính, liên tục cải thiện
  5. Không ngừng nâng cao hiệu xuất thực hiện an toàn vệ sinh nghề nghiệp và hệ thống quản lý môi trường