Về chúng tôi Tầm nhìn

Chúng tôi xin hứa với các khách hàng là những công ty giày:

Chất Lượng
Giao hàng
Dịch vụ       

       Công ty Shyang Ta tập trung vào xúc tiến vào lưu trình xử lý vấn đề theo cách hệ thống hóa, lấy quản lý chất lượng để phát hiện vấn đề và làm rõ vấn đề, tìm ra nguyên nhân cốt lõi, nghiên cứu tìm ra đối sách, thực hiện đầy đủ phương án đồng thời duy trì theo dõi để có thể giải quyết vấn đề căn bản, truy tìm ngọn nguồn là thái độ làm việc của chúng tôi, và cũng là một thói quen. Không những như vậy, Shyang Ta còn thêm một bước tiến ứng dụng khoa học kỹ thông tin đưa các phương án giải quyết vấn đề tích lũy thành kho tri thức, dùng huấn luyện giáo dục hệ thống hóa truyền lại kinh nghiệm, để kiến thức đạt được tiêu chuẩn, nghiêm túc kế thừa và sáng tạo, tiến bước nâng cáo hiệu năng của máy móc, giảm lãng phí tài nguyên, xúc tiến kiểm soát chất lượng, từng bước xây dựng cơ chế duy trì quản lý.

       

       Shyang Ta đặc biệt quan tâm đến nghiên cứu và chất lượng phục vụ, Phòng thí nghiệm lắp đặt nhiều máy móc thử nghiệm tân tiến, trong xưởng sản xuất hiện đại hóa không ngừng cải thiện và tối ưu hóa lưu trình công nghệ, đảm bảo cho mỗi đôi đế được xuất ra điều là tinh hoa chất lượng. Vì “Chất Lượng”, “Thời gian giao hàng”, “Phục vụ” không chỉ là giá trị cốt lõi của Shyang Ta, còn là lời hứa và sự kiên trì của chúng tôi với khách hàng, Shyang Ta tích lũy chuyên ngàng trong nhiều năm, là người bạn kinh Doanh mà bạn có thể tin tưởng