Về chúng tôi Trung tâm nghiên cứu khai phát
      
             
      
      Công ty TNHH Shyang Ta thành lập trung tâm R&D, chuyên nguyên cứu tính năng phụ kiện nguyên liệu hóa công trong đế giày là chính,  từ "nano","bionic","môi trường","trí năng","Biomiss"của 5 kết cấu trên cùng nhau thăng cấp kỹ thuật và công thức đã có, cùng lúc hòa nhập nghiên cứu và ứng dụng các nguyên liệu mới, hết lòng nâng cao vật tính của RB và EVA 
 
       Người tiêu dùng đối với nhu cầu nguyên liệu giày đã đi vào thời đạt tính năng,  ngoài kiểu dáng thiết kế, càng xem trọng sự mới mẻ sáng tạo của nguyên liệu và kết cấu, ST là nhà cung ứng chuyên nghiệp cho nguyên liệu ngành giày, chú trọng đến việc khai phát và nguyên cứu vật tư đế giày, tích cực hưởng ứng xu thế phát triển thị trường, đội nghiên cứu của ST thông qua khai phát công thức, thiết kế tổ hợp vật tư, tìm kiếm phương án mới để nâng cao tính năng của sản phẩm。