Lơi thế cạnh tranh An toàn môi trường và nhân quyền
Từ khi ST trở thành thành viên của các tập đoàn toàn cầu, như Adidas, New Balance, Timberland and Asics. Vấn đề SEA cũng đã trở thành vấn đề trọng điểm của chúng tôi, chúng tôi quan tâm từng nhân viên của ST về phúc lợi và trợ cấp, đảm bảo môi trường làm việc an toàn và hợp pháp cho họ.