Lơi thế cạnh tranh Hệ thông quản lý chất lương

     ST có phòng thí nghiệm độc lập với thiết bị đầy đủ, phối hợp với các thiết bị đo lương tiêu chuẩn được nhập khẩu từ Đài Loan, nắm rõ các bước thao tác và được huấn luyện theo quy chuẩn, nhân viên đolường trải qua  các lớp huấn luyện nghiêm ngặt đồng thời đạt được bằng cấp chứng chỉ,  để đảm bảo có được dữ liệu chuẩn xác trong thí nghiệm. Thông qua hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ kết hợp với kỹthuật kiểm nghiệm, Phòng  thí nghiệm của chúng tôi có thể độc lập tự kiểm tra đo lường tiêu chuẩn vật tính của các mặt hàng đế lớn cao su và EVA

    Theo đuổi vượt trội về chất lượng là mấu chốt cho sự tiếp tục trưởng thành của Doanh nghiệp, quy phạm hệ thống QIP của ST thực hiện việc sản phẩm trong mỗi lưu trình sản xuất đều cần phải thông qua  kiểm tra đo đạt chất lượng sản phẩm và đạt đến tiêu chuẩn kiểm nghiệm mới tiến đến lưu trình tiếp theo, lập tức nắm bắt và giám sát quản lý chất lượng sản phẩm. Ngoài ra QIP không chỉ quan tâm đến việc giải quyết vấn đề,  càng chú trọng ngăn ngừa tai nạn , kiên trì thực hiện “không làm”, không nhận”, “không chạy” hàng không đạt.QIP từ kiểm nghiệm liệu nhập, kiểm nghiệm trong quy trình chế tạo, kiểm nghiệm thành phẩm đều có trình tự kiểm nghiệm cố định theo chu kỳ, đảm bảo  hàng xuất xưởng phù hợp với yêu cầu chất lượng yêu cầu của khách

    Phòng nghiên cứu của chúng tôi là chi viện mạnh mẽ của đội khai phát, chú trọng quản lý công thức, quản lý dự phòng, nhắm vào thiết bị lưu biến và thiết bị lưu biến Đường  hyperbol phân tích ứng dụng quản lý thận trọng, là phòng thí nghiệm đạt chuẩn của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, phương pháp thử nghiệm chuyên nghiệp và kết quả thử nghiệm chính xác, cho khách hàng sự đảm bảo chất lượng càng đảm bảo, là chốt chặn chất lượng của khách  hàng.

    Hiện tại thông qua chứng nhận của phòng thí nghiệm bao gồm


CÔNG TY TNHH SHYANG TA


1. Chứng nhận phòng thí nghiệm adidas

2. Chứng nhận phòng thí nghiệm ASICS