Tuyển dụng
Thứ tư, 05-06-2024
Nhân viên tiếng Hoa (中文人才) Mô tả công việc
Số lượng 04 người 
Nam nữ đều được, Tuổi dưới 35 trở xuống 
Đọc thêm
Thứ tư, 05-06-2024
LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG (NỮ) Mô tả công việc
50 Lao động phổ thông 

Đọc thêm
Thứ tư, 05-06-2024
Trợ lý xưởng (nhân viên) Mô tả công việc

Báo biểu hằng ngày

Chấm công

Tiền thưởng sản lượng/ tiền thưởng thành tích tháng

Công việc chủ quản bàn giao

Đọc thêm