LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG (NỮ)
Ngày đăng :Thứ tư, 05-06-2024
Ngày hết hạn :Thứ tư, 31-07-2024
Email :phunglinh.chau@st.ssbshoes.com
Yêu cầu :
- Biết đọc, biết viết
- Có giấy chứng nhận hoàn thành 02 mũi vắc xin Covid-19
Trách nhiệm :
<< Trở lại