Trợ lý xưởng (nhân viên)
Ngày đăng :Thứ tư, 05-06-2024
Ngày hết hạn :Thứ tư, 31-07-2024
Email :phunglinh.chau@st.ssbshoes.com
Yêu cầu :

Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên

Thành thạo vi tính (word, excel, power point)

Trách nhiệm :
<< Trở lại